4.ต้านเซลล์ร้าย

astaglucan-01-102 สารอาหารที่มีผลวิจัยทางการแพทย์
รวม 10000 ฉบับ

“สารต้านอนุมูลอิสระสูง กระตุ้นภูมิต้านทาน”

อีกทางเลือกหนึ่งของผู้ มีก้อนเซลล์ร้าย

VDO นายแพทย์เจมส์ เล่าประสบการณ์และผลวิจัยทางการแพทย์
ของผู้รอดจากเซลลร้าย ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระคุณภาพสูง

แอสต้าแซนธิน สารต้านอนุมูลอิสระคุณภาพสูง
มีความแรงในการต้านอนุมูลอิสระสูงอย่างมหัศจรรย์
มากกว่า Vitamin C 6000 เท่า
มากกว่า CoQ10 800 เท่า
มากกว่า Green Tea 550 เท่า
มากกว่า Vitamin E 550 เท่า
มากกว่า Beta-Carotene 40 เท่า
มากกว่า สารสกัดจากเมล็ดองุ่น 17 เท่า

astaglucan-02

VDO อธิบายโดยคุณหมอ จากรายการ พบหมอชะลอวัย
รู้จัก แอสต้าแซนติน Astaxanthin 
 

ดร.ออส รายการสุขภาพดังจาก อเมริกา
อธิบายประโยชน์ของ แอสตาแซนธิน 


เบต้ากลูแคน กับเซลล์ร้าย 

          จากผลวิจัยกว่า 10000 ฉบับ เบต้ากลูแคน จะไปกระตุ้นและเพิ่มพลังให้เม็ดเลือดขาว พร้อมกระตุ้นให้พลาสม่า เซลล์สร้างแอนตี้บอดี้ ในกระแสเลือด เมื่อพบเซลล์ร้ายก็จะเกาะติดเป็นเป้า ให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปทำลายเซลล์ร้าย

VDO อธิบายระบบภูมิต้านทานที่ดี เพิ่มภูมิ ทำลายเนื้อร้ายอย่างไร

astaglucan-03
“ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

asta-intro-1-1

1377227704-betaglucan-o

“ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกัน”


VDO อธิบายโดยคุณหมอ จากรายการ พบหมอชะลอวัย –
รู้จักเบต้ากลูแคน Beta Glucan สุดยอดสารดูแลภูมิคุ้มกัน

“ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกัน”


เบต้ากลูแคน และ แอสตาแซนธิน ในเรื่องเซลล์ร้าย

ผลการวิจัยรวมกว่า 10,000 ฉบับ ได้ผลดี มีความปลอดภัยสูง
มีผู้ใช้มากกว่าล้านคนทั่วโลก หลาย 10 ปี และมีผลลัพธ์ชัดเจน

asta-intro-6-1

“ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

asta-intro-5-1

“ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกัน”


สรุปการวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลก
ประโยชน์ของสารเบต้ากลูแคน จากยีสตขนมปัง

ผลวิจัยด้านมะเร็งผิวหนัง: 

          “ขนาดของก้อนมะเร็งลดลงอย่างน่าอัศจรรย์ ภายเวลาเพียง 5 วัน ก้อนเนื้อขนาดเล็กหายไปหมด ขณะที่ก้อนใหญ่ลดขนาดลงมาก”

***นายแพทย์ปีเตอร์ แมนเซลล์ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเบเลอร์ สหรัฐอเมริกา 

Ref :J Natl Cancer Inst (1975) 54: 571-80

asta-cancer-4


ผลวิจัยด้านเซลล์มะเร็ง: 

          “แม็คโครเฟจที่ถูกกระตุ้นโดยยีสต์ขนมปัง สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด และสามารถสังเกตุพบตั้งแต่ 72-96 ชั่วโมง หลังได้รับเบต้ากลูแคน”

***ดร.เจ บอกวอล์ด สถาบันชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยทรอมโซ่ นอร์เวย์ 

Ref :Scand J Immuol (1982) 15: 297-304

asta-cancer-5


ผลวิจัยด้านเคมีบำบัด-ฉายรังสี: 

          “การทานเบต้ากลูแคนจากยีสต์ขนมปังในช่วงระหว่างการทำเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี จะช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของเซลล์ในไขกระดูกและม้ามอย่างรวดเร็ว ช่วยต้านอนุมูลที่เกิดขึ้น และลดอันตรายจากทั้งสารเคมีและรังสี”

***ดร.วาแคลฟ เวทวิคก้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์ สหรัฐอเมริกา 

Ref :Beta Glucan: Nature’s Secret 2nd Ed (2011)

asta-cancer-7

 


ผลวิจัยด้านการผ่าตัด-ติดเชื้อ: 

          “กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับเบต้ากลูแคนจากยีต์ขนมปังทุกวันก่อนการผ่าตัด 1 สัปดาห์ มีการติดเชื้อ หลังผ่าตัดเพียง 9% และไม่พบการเสียชีวิต ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับมีการติดเชื้อหลังผ่าตัดถึง 49% และเสียชีวิตถึง 29%”

Ref :Ann Surg (1990) 211: 605-12


ผลวิจัยด้านเสริมการทำงานยาปฏิชีวนะ: 

          “การใช้เบต้ากลูแคนร่วมกับยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลินช่วยให้หนูที่มีการติดเชื้อรอดตาย มากกว่าการใช้แอมพิซิลลินเพียงอย่างเดียว”

***ดร.ซี อี นอร์ด มหาวิทยาลัยคาโรลินสกา สวีเดน 

Ref :J Reticuloendothelial Soc (1982) 32: 347-53

asta-cancer-8


เบต้ากลูแคน + แอสต้าแซนทิน = แอสต้ากลูแคน

asta-allergy-12

สรุปคุณประโยชน์ของ แอสต้ากลูแคน
ในด้านเซลลร้าย 

1. แอสต้ากลูแคน เสริมผลดี ลดผลข้างเคียงต่อการทำคีโม เคมีบำบัด
2. แอสต้ากลูแคน เสริมผลดี ลดผลข้างเคียงต่อการทำรังสีบำบัด
3. แอสต้ากลูแคน อุดมไปด้วย สารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่างๆ ในระดับสูง
4. แอสต้ากลูแคน กระตุ้นภูมิต้านทาน เร่งกระบวนการกินเซลลร้ายและสิ่งแปลกปลอม


1.แอสต้ากลูแคน เสริมผลดี
ลดผลข้างเคียงต่อการทำคีโม เคมีบำบัด

          สารเบต้ากลูแคน ช่วยเสริมฤทธิ ในการให้ยาคีโมได้ผลดียิ่งขึ้น
จะใช้การผ่าตัด ฉีดยาคีโม และการฉายรังสีทำลายเซลล์ร้ายรวมกัน 

การทำคีโม สารเคมีที่ใช้บำบัด มักจะส่งผลข้างเคียงต่างๆ ต่อร่างกาย 

          เช่น มีแผลภายในปาก ปลายมือปลายเท้าชา ไม่เจริญอาหาร อาเจียน จำนวนเม็ดโลหิตขาว ในเลือดลดจำนวนต่ำกว่าปกติ ภูมิต้านทานต่ำ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรค สารพัดได้โดยง่าย อาการเหล่านี้จะแย่ลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในรอบหลังๆ ของการทำเคมีบำบัด เนื่องจากผลข้างเคียง ที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้สภาพร่างกายแย่ลง 

          ดังนั้น การกินแอสต้ากลูแคน จะเสริมให้เม็ดโลหิตขาวมีการสร้างและทำงานดีขึ้น ช่วยฟื้นตัวของไขกระดูกและอวัยวะต่างๆ จึงสามารถลดผลข้างเคียงของการทำคีโมได้เป็นอย่างดี เสริมในการทำลายเซลล์มะเร็งได้มากกว่าการทำคีโมเพียงอย่างเดียว ควรกินต่อไปเรื่อยๆ ทุกวัน ตั้งแต่ก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังการบำบัด  

asta-cancer-1

 

2.แอสต้ากลูแคน กับผลดีต่อการทำรังสีบำบัด

          สารเบต้ากลูแคน สามารถป้องกันอันตรายจากรังสีบำบัดมะเร็ง โดยจะช่วยป้องกันอาการ แทรกซ้อนจากรังสีและยังเสริมภูมิต้านทานอีกด้วย

asta-cancer-2


3.แอสต้ากลูแคน อุดมไปด้วย สารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่างๆ 

          พบว่าสามารถช่วยผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างรังสีบำบัดได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการฟื้นตัวของไขกระดูกและอวัยวะอื่นๆที่ถูกรังสีอีกด้วย แม้ว่าจะอยู่ในช่วงพักก็ตาม หลังจากการฉายรังสีสิ้นสุดแล้ว สามารถกิน AstGlucan เพื่อเป็นบำรุงเสริมสุขาพในระยะยาว

          ถ้าเกิดตรวจพบก้อนเนื้อ แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ ให้กินตั้งแต่ระหว่างที่อยู่ในช่วงรอวินิจฉัย ว่าเป็นชนิดร้ายหรือไม่ร้าย เช่น อีก 3-6 เดือน ที่จะมีนัดวัดขนาดใหม่ 

asta-cancer-3

4. แอสต้ากลูแคน กระตุ้นภูมิต้านทาน
เร่งกระบวนการกินเซลลร้ายและสิ่งแปลกปลอม

          โดยเม็ดเลือดขาวของสารเบต้ากลูแคน ซึ่งจะสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งหลายชนิดได้ดี แต่คุณสมบัตินี้จากการวิจัยทางการแพทย์ แสดงให้เห็นว่า ขบวนการทำงานลดลงค่อนข้างเร็ว คือลดต่ำกว่า 60% หลังจากไม่ได้กินสารเบต้ากลูแคน ต่อเนื่องเพียง 2 วันเท่านั้น 

          ดังนั้นเพื่อให้เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพในการกินสิ่งเซลล์แปลกปลอมที่สูงอยู่ตลอดเวลา แนะนำให้ทานต่อเนื่อง อาจจะช่วยให้ร่างกายของท่านตอบสนองกับก้อนเนื้อนี้ได้ดีขึ้น และอาจจะช่วยลดขนาดหรืออาจจะทำให้ฝ่อหายไปได้ 

(หมายเหตุ : ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคล)


ผ่านมาตรฐาน อย. ในประเทศไทย


VDO 5 ประโยชน์หลักของแอสต้ากลูแคน

“ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

 

astaglucan-04

“ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

2016-10-02_1-32-20

astaglucan-01-4

ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

astadoctor-line


asta-review-14-3“ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ผู้ใช้จริงหลายหมื่นคนในไทย ยอมรับ AstaGlucan คุ้มค่าจริง

square15-1
“ผลลัพธ์ในภาพเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์แต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

14801000_10209448776029230_1142974691_n

astadoctor-line

ให้คำปรึกษาสุขภาพฟรี!!
โดยทีมงาน เวชศาสตร์ชะลอวัย
คุณหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ ประสบการณ์มากกว่า 9 ปี


เทคโนโลยี จากฝรั่งเศส !!
2 สารอาหารดัง แอสต้าแซนธิน และเบต้ากลูแคน
รวมตัวในเทคโนโลยีแคปซูลเจล ดูดซึมและแตกตัวดีที่สุดในโลก

1 แคปซูลเจล ประกอบด้วย
สารสกัดจากยีสต์ (เบต้า 1,3ดี กลูแคน) 250 มก.
สารสกัดสาหร่ายฮีมาโตคอกตัส พลูวิเอลิส 88 มก. (แอสต้าแซนธิน 5%) ให้แอสต้าแซนธิน 4 มก.

astaglucan-05

ราคาตลาดของ Astaxanthin คุณภาพ ราคาเฉลี่ยกระปุกละ 1000-2000บาท
ราคาตลาดของ Beta Glucan คุณภาพ ราคาเฉลี่ยกระปุกละ 2000-4000บาท

แต่ AstaGlucan รวมสารสำคัญ 2 อย่างคุณภาพสูงในราคาเฉลี่ย 1000กว่าบาทเท่านั้น

astaglucan-07


สั่งซื้อด้วยวิธีง่ายๆ 

astadoctor-line

โทร 092-559-2595
Line ID: @astadoctor (กรุณาใส่ “@” ด้วย)
หรือ Click เพิ่มเป็นเพื่อน
https://line.me/R/ti/p/%40astadoctor


asta-emskerry